Menu
O nas

O nas

Dlaczego my?

 

Pracownia Badań Społecznych i Marketingowych Soma powołana została do życia w 2007 roku. Opiera się na wieloletnim doświadczeniu badawczym zespołu, który w niej pracuje. Są to doświadczenia gromadzone przy realizacji badań na potrzeby lokalnych i ponadlokalnych instytucji (publicznych jak i niepublicznych), przedsiębiorstw i organizacji oraz badań prowadzonych przez członków zespołu w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - miejscu, z którego wywodzi się zespół - badań naukowych i badań o charakterze wdrożeniowym (oferującym w rezultacie praktyczne rozwiązania zaistniałych problemów).

Badacze tworzący nasz zespół mają duże doświadczenie i wysokie kompetencje. Znajduje strona 1X to wyraz w bogactwie oferty, z jakiej możecie Państwo korzystać - prowadzimy badania społeczne, badania marketingowe, metodami ilościowymi ( jak np. kwestionariusze wywiadów, sondaże) jak i jakościowymi (wywiady pogłębione, grupowe, obserwacje), które mogą się wzajemnie uzupełniać (np.).

Nasza oferta kierowana jest zarówno do instytucji i organizacji lokalnych i regionalnych, ale także do tych z Państwa, którzy zainteresowani są badaniami poza naszym regionem. Dzięki elastycznie, zadaniowo budowanemu zespołowi badawczemu, możemy wykonywać badania w dowolnym miejscu w Polsce i w dowolnej skali.

 • Mamy za sobą 20 lat doświadczenia na rynku badawczym, w tym 10 w ramach Pracowni.
 • Ponad 500 zrealizowanych badań społecznych i rynkowych.
 • Jesteśmy, budowanym od lat, zespołem profesjonalistów o dużym doświadczeniu badawczym i praktycznym.
 • Nasze diagnozy i rekomendacje zdają test w praktycznym zastosowaniu.
 • Dobrze rozpoznajemy potrzeby klientów w bezpośrednim kontakcie, co pozwala na pozwala na praktyczne wsparcie podejmowanych przez nich działań.
 • Naszym Klientom proponujemy rozwiązania szyte na miarę, wciąż poszukując nowych, szybszych i efektywniejszych rozwiązań.
 • Mamy szeroką sieć ankieterską i od 2010 roku współpracujemy z 8 koordynatorami dla poszczególnych województw Polski.
 • Naszych ankieterów wyróżnia wysoki poziom przygotowania do badań - prowadzimy szkolenia dla koordynatorów oraz ankieterów do każdego projektu badawczego.
 • Realizując swoje badania postępujemy zgodnie z zasadami kodeksu ESOMAR, stale kontrolujemy swojej pracy.
 • Naszym Klientom oferujemy podgląd (dostęp on-line) bieżących postępów badania.
 • Od wielu lat współpracujemy z członkami Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.
 • Utrzymujemy współpracę z zadowolonymi klientami, czego wyrazem są ich referencje potwierdzające jakość naszej pracy.
 • Wierzymy, że wysokie kwalifikacje, umiejętności oraz wszechstronna wiedza członków Zespołu nadal przyczyniać się będą do dalszych Państwa sukcesów.

Nasz zespół

Zespół obejmuje w różnych okresach od kilku do kilkunastu osób i jest dostosowany do potrzeb realizowanych projektów. Do prac włączamy m.in. prawników, specjalistów do spraw marketingu, ekonomistów, specjalistów do spraw zarządzania, polityków społecznych, specjalistów, audytorów, specjalistów do spraw budowania strategii i innych.

Zarząd firmy tworzą dwie osoby:

Monika Kwiecińska-Zdrenka

Współzałożycielka i współwłaścicielka Pracowni, doktor socjologii.

Ceniona jako badacz i ekspert przez naszych klientów, środowisko naukowe (z którym jest czynnie związana), jak i przez zespoły, w których pełni funkcje doradcze. Wysoko ceniona jest jakość projektowanych przez nią badań oraz staranne przygotowanie do podejmowanych działań. Doświadczenie akademickie i przeniesienie standardów pracy naukowej do praktyki sprzyja trafności i rzetelności prowadzonych badań, co powoduje, że wnioski stawiane w naszych badaniach są pewne.

Monika w firmie odpowiada za opracowywanie koncepcji badań i niezbędnych narzędzi badawczych oraz opracowanie wniosków z analiz. Zajmuje się m.in. badaniami społecznymi, badaniami rynku pracy oraz badaniami efektywności i kultury wewnętrznej organizacji. Wnioski z tych badań umożliwiały podejmowanie działań naprawczych oraz planowanie działań strategicznych zarówno w samorządach lokalnych, jak i w firmach.

Prywatnie, entuzjastka wszelkich form rozwoju osobistego, nie tylko fizycznego, ale również intelektualnego.

Robert John

Współzałożyciel i współwłaściciel Pracowni, absolwent socjologii i politologii.

Ma na swoim koncie udokumentowaną historię osiągania niezwykle trudnych celów firmowych, budowania i rozwijania strategii wprowadzania produktów na rynek, budowania relacji z klientami, zarządzania i coachingu zespołami sprzedażowymi, prowadzenia negocjacji oraz zarządzania zmianą. Doświadczenie to powoduje, że doskonale rozpoznaje potrzeby naszych klientów oraz nadaje naszym badaniom i wnioskom z nich praktyczny charakter, czyniąc je przydatnymi dla decyzji biznesowych.

Robert w firmie odpowiada za realizację badań. Robert zajmuje się m.in. badaniami konsumenckimi, badaniami B2B. Specjalizuje się w badaniach satysfakcji, segmentacji klientów oraz optymalizacji produktów, badaniach cenowych i popytu. W ostatnich latach realizował projekty z różnych branż, w tym: sektora przetwórstwa spożywczego, farmaceutycznego, automatyki przemysłowej, branży FMCG. Wypracowane w tych badaniach rekomendacje wdrażano z powodzeniem, co wpływało na osiągnięcie założeń rozwojowych firm.

Prywatnie, zwolennik aktywnego spędzania czasu, najchętniej w lesie. Z wielką pasją poznaje też nowych ludzi, czyniąc z tych kontaktów inspirację i motor do działania.