Menu
Badania społeczne

Badanie klimatu organizacyjnego firmy

Cele badania klimatu organizacyjnego firmy

  • Wskazanie obszarów, wymagających usprawnienia pracy firmy.
  • Podniesienie poziomu zaangażowania pracowników firmy.
  • Możliwość wskazania źródeł konfliktów w firmie i sposobów zaradzenia im.
  • Badanie pracowników wzmacnia poczucie przynależności do firmy i identyfikację z nią.

Badania pozwalają odpowiedzieć na takie pytania, jak:

  • Jaki jest poziom satysfakcji, identyfikacja z misją firmy, jej wartościami, normami, celami wśród pracowników?
  • Jakie są skuteczne kanały komunikacji w firmie?
  • Jaki powinien być efektywny system motywacyjny?