Menu
Badania społeczne

Konsultacje społeczne

Cele konsultacji społecznych

  • Uzyskanie opinii mieszkańców danej społeczności/użytkowników danej przestrzeni lub infrastruktury na temat celowości inwestycji lub zmiany.
  • Zyskanie aprobaty społecznej dla proponowanych rozwiązań bądź jej brak.
  • Dodatkowy sposób informowania o planowanych inwestycjach.
  • Zebranie argumentów na rzecz (lub przeciw) prowadzenia inwestycji.
  • Możliwość podejmowania akceptowanych społecznie decyzji, również decyzji mało popularnych i budzących kontrowersje

Badania pozwalają odpowiedzieć na takie pytania, jak:

  • Czy społeczność lokalna, w której ma być prowadzona inwestycja akceptuje ją – tj. czy inwestycji będzie towarzyszyła „przyjazna atmosfera”?
  • Jak można dostosować projektowane zmiany, by zyskały one społeczną akceptację?

Konsultacje społeczne mogą mieć różny poziom złożoności. Część z nich to badania prowadzone ad hoc na potrzeby bieżących decyzji politycznych. – skorzystaj z narzędzia, które pozwoli szybko dowiedzieć się, co myślą mieszkańcy.