Menu
Badania społeczne

Diagnozy społeczne

Cele diagnozy problemów społecznych

 • Podstawa do stworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych
 • Rozpoznanie głównych obszarów wymagających interwencji społecznej
 • Rozpoznanie potrzeb mieszkańców i odczuwanych przez nich niedoborów
 • Stworzenie planu działań naprawczych

Badania pozwalają odpowiedzieć na takie pytania, jak:

 • Jakie problemy społeczne występują w danej społeczności?
 • Jakie są dotychczasowe sposoby ich rozwiązywania?
 • W jakiej kolejności powinny być one rozwiązywane?
 • Które z dotychczasowych rozwiązań są skuteczne?
 • Jak można wzmocnić skuteczność stosowanych rozwiązań?
 • Jakim potencjałem instytucjonalnym można posłużyć się do rozwiązywania problemów społecznych?
 • Jak można wzmacniać potencjał instytucji rozwiązujących problemy społeczne?

Diagnoza społeczna, może być badaniem włączającym mieszkańców.

Czemu służy włączenie mieszkańców (obywateli) w proces badawczy oraz budowanie rekomendacji (i strategii):

 • skuteczny sposób na rozwiązanie kontrowersyjnych problemów:
  • możliwość wysłuchania opinii wszystkich zainteresowanych osób,
  • „rozbrojenie” lokalnych konfliktów,
  • możliwość zbudowania kompromisu,
 • rozwój demokracji lokalnej (poprzez wzmocnienie oddolnych inicjatyw obywatelskich),
 • pobudzenie i integracja środowisk lokalnych,
 • znalezienie partnerów do działania, dzielenie odpowiedzialności.

Poziom zaangażowania mieszkańców zależy od potrzeb samorządu.

Sposoby włączania obywateli