Menu
Badania społeczne

Badanie zapotrzebowania na usługi i informacje

Cele badania zapotrzebowania na usługi i informacje

  • Rozpoznanie potrzeb odbiorców produktów i usług.
  • Dostosowanie oferty do potrzeb ich odbiorców.
  • Rozpoznanie potrzeb, stylów życia i oczekiwano potencjalnych klientów firmy.

Badania pozwalają odpowiedzieć na takie pytania, jak:

  • Jakich usług brakuje w ofercie?
  • Jaki jest poziom poinformowania klientów o produktach i usługach?
  • Na jakie cechy produktów zwracają klienci, gdy po nie sięgają?
  • Czy informacja o produktach i usługach trafia do grup, które były jej adresatem?
  • Z jakich źródeł dowiadują się o produktach i usługach? A z jakich źródeł chcieliby się dowiadywać?
  • Jakie są najczęściej wykorzystywane kanały informacji przez klientów?
  • Czy niezbędne są dodatkowe środki, metody, narzędzia informowania o usługach i produktach?