Menu
Badania rynkowe

Badanie marki

Cele, które można osiągnąć, dzięki badaniom marki

  • Możliwość właściwego pozycjonowania marki.
  • Określenie kategorii pożądanych klientów.
  • Dostosowanie działań strategicznych (budowania marki) do oczekiwań potencjalnych klientów.
  • Zbudowanie odróżnialnej, powszechnie znanej, budzącej zaufania marki własnej.

Badania pozwalają odpowiedzieć na takie pytania, jak:

  • Czy marka jest rozpoznawalna, znana respondentowi (czy potrafi przypisać atrybuty do danej marki) – znajomość spontaniczna i wspomagana?
  • Jakie skojarzenia budzi marka?
  • Czym odróżnia się badana marka od innych? Jak klient lokuje markę na tle marek konkurencyjnych? czy marka ma cechy odróżniające ją od innych marek danej kategorii? Czy klient jest lojalny wobec marki?
  • Czy marka budzi zaufanie? Czy marka gwarantuje stałą wysoką jakość?
  • Jak klienci postrzegają wysokość ceny za produkty oferowane pod daną marką?
  • Jaka jest rozpoznawalność logo marki? Jak klienci zareagują na zmiany wizualizacji marki (np. zmiana logo)?