Menu
Badania rynkowe

Badania produktu, opakowań

Podstawowe cele badań:

 • Trafne odczytanie potrzeb klientów.
 • Dostosowanie produktów do oczekiwań klientów.
 • Podniesienie poziomu sprzedaży.

Badania te pozwalają między innymi rozstrzygnąć pytania:

 • Który produkt klient kupiłby najchętniej? W przypadku mediów, które programy są najchętniej oglądane?
 • Jaka nazwa produktu/programu najlepiej do niego pasuje?
 • Jaka nazwa produktu dobrze się kojarzy, łatwo zapada w pamięć?
 • Jak oceniane są programy ze względu na jakość realizacji, oprawę wizualną, wiarygodność przekazów, itp.?

Szczególną odmianą badania produktu są badania sensoryczne, i zwłaszcza badania smakowe.

Badania smakowe

Stawiamy tu dodatkowe pytania o same produkty. Badanie pozwoli ustalić:

 • Jakość sensoryczną produktu (wygląd, konsystencja, smak, zapach).
 • Pozytywne i negatywne cechy badanego produktu
 • Kierunek modyfikowania produktu w stronę lepszego dostosowania do potrzeb odbiorców.
 • Poziom akceptacji produktu – profil klienta.
 • Wybór najbardziej optymalnego produktu.
 • Określenie czynników wpływających na wybór produktu.
 • Pozycję badanego produktu w stosunku do produktu konkurencji.

Możemy odpowiedzieć na pytania:

 • Jakie komponenty produktu i w jakim natężeniu są szczególnie cenione przez różne typy konsumentów?
 • Co w bezpośredni sposób wpływa na ich decyzje zakupowe?