Menu
Badania rynkowe

Badanie popytu

Cele badań cen i popytu:

 • Określenie możliwości, oczekiwań i skłonności klientów do zakupu danego produktu lub usługi.
 • Ocena atrakcyjności produktu/usługi.
 • Przetestowanie różnych scenariuszy cenowych (test elastyczności cenowej popytu).
 • Testowanie cen produktu wraz z marką w kontekście innych marek konkurencyjnych.
 • Ustalenie optymalnej ceny dla produktu.
 • Oszacowanie wolumenu zakupu (jako sumy zakupów próbnych i zakupów powtarzanych).
 • Kształtowanie strategii cenowej firmy na tle działań konkurencji

 Wśród pytań, które można tu rozstrzygnąć są:

 • Jakie jest prawdopodobieństwo zakupu?
 • Kto jest w stanie zapłacić za produkty? Ile klienci są w stanie zapłacić za produkty?
 • Jak duża jest grupa, która jest zainteresowana naszą ofertą?
 • Jaka jest elastyczność cenowa produktu? Jaką cenę konsument zgodzi się zapłacić w danych warunkach za dany towar?
 • Jaka cena wydaje się niska/wysoka za dany produkt? A jaka jest zbyt wysoka (i nie akceptowalna), a jaka cena wydaje się zbyt niska (i może oznaczać niską jakość)?