Menu
Badania rynkowe

Badanie reklamy i mediów

Cele badań reklamy:

 • Zwiększenie efektywności działań reklamowych.
 • Dostosowanie reklam do oczekiwań klientów kluczowych dla firmy.

Wśród pytań, które można tu rozstrzygnąć są:

 • Jakie skojarzenia i stany emocjonalne budzi prezentowana reklama?
 • Czy hasło reklamowe przykuwa uwagę badanych, łatwo zapada w pamięć, zachęca do zainteresowania się produktem lub usługą, jest zrozumiałe?
 • Czy reklama wzbudza u klientów chęć nabycia produktu bądź usługi?

Celem badania witryn internetowych/mediów jest:

 • Stworzenie profilu użytkowników witryn/stacji radiowej/czasopisma.
 • Zebranie informacji o odbiorze i ocenie witryny przez jej użytkowników.
 • Sprawdzenie efektywności internetowych kampanii reklamowych.
 • Dostarczenie informacji pozwalających na opracowanie strategicznych decyzji.

Dzięki takim badaniom można dowiedzieć się między innymi:

 • Jaka grupa odbiorców odwiedza stronę/witrynę internetową/czyta czasopismo/słucha radia?
 • Jakie są mocne i słabe strony witryny/czasopisma/radiostacji?
 • Jakich informacji poszukują użytkownicy strony? Których z nich nie udaje się im odnaleźć?