Menu
Badania rynkowe

Badania segmentacyjne

Celem badań segmentacyjnych jest:

  • Rozpoznanie grup konsumentów (segmentów), różniących się pod względem przekonań, schematów myślenia oraz preferencjami.
  • Zrozumienie struktury rynku, do którego adresowane są produkty i usługi.
  • Lepsze dopasowanie oferty produktowej oraz strategii marketingowej marki do przedstawicieli każdego segmentu.
  • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej firm.

Wśród pytań, na które możemy odpowiadać są:

  • Jakie grupy konsumentów obecne są na rynku?
  • Czym charakteryzują się poszczególne obecne na rynku grupy konsumentów?
  • Jaka droga dotarcia do wyszczególnionych grup konsumentów będzie najbardziej skuteczna?