Menu
Badania rynkowe

Badania audytowe

Cele, które można osiągnąć, dzięki badaniom audytowym:

  • Ocena i poprawa jakości oferowanych usług.
  • Podniesienie zadowolenia klienta z oferty.
  • Uzupełnienie oferty.
  • Porównanie zakresu i jakości oferty własnej do oferty konkurencji.
  • Przygotowanie skutecznej strategii radzenia sobie z konkurencją.

Badania pozwalają odpowiedzieć na takie pytania, jak:

  • Jaka jest jakość obsługi klienta (czy obsługujący są kompetentni, fachowi, uprzejmi, sprawni, zainteresowani sprawą klienta, dyspozycyjni)?
  • Jaki jest poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności sprzedażowych pracownika?
  • Czy/w jakim stopniu przestrzegane są standardy obsługi i wewnętrzne procedury?
  • Jaka jest jakość prowadzonych działań promocyjnych?