Menu
Metodologia

Zrób to sam

Zachęcamy do samodzielnego wypróbowania prostego kwestionariusza, które pozwoli na przeprowadzenie sondażu ad hoc w celach konsultacji społecznych, prostego pomiaru rozpoznawalności marki lub logotypu