Menu
Metodologia

Zakres czynności

 

Konsultacje z Klientem (określenie potrzeb)

Opracowanie koncepcji badania i dobór odpowiednich metod i technik gromadzenia danych i analiz

 

Opracowanie narzędzi do badania

Akceptacja ze strony Klienta

Dobór próby

 

Realizacja badania

Bieżący podgląd wyników dla Klienta

Statystyczne i jakościowe opracowanie zebranego materiału

 

Przygotowanie raportu obejmującego rozkłady odpowiedzi z zaznaczeniem różnic w odniesieniu do cech społeczno-demograficznych

 

Graficzna prezentacja danych

 

Pogłębione analizy

 

Rekomendacje

Konsultacja z Klientem

Wsparcie w podejmowaniu decyzji