Menu

Wywiad telefoniczny (CATI)

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI) opiera się na połączeniu rozmowy telefonicznej z bezpośrednim wprowadzaniem uzyskiwanych informacji do elektronicznej bazy danych. Specjalnie przeszkolony w tym celu ankieter przeprowadza ze wskazaną osobą wywiad oparty na przygotowanym kwestionariuszu elektronicznym ułatwiającym ankieterowi wprowadzanie odpowiedzi respondenta do bazy danych. Zaletą stosowania tej metody wywiadu telefonicznego jest jej elastyczność, łatwość dostosowania do zmieniających się celów czy pytań badawczych. Dodatkowym plusem CATI jest krótki czas realizacji badania, ponieważ nie jest konieczne ani wprowadzanie danych do systemu, ani czynności związane z fizycznym dotarciem do respondentów.