Menu

Sondaż ad hoc

Sondaż – to badanie opinii publicznej, rodzaj badań statystycznych, których celem jest określenie preferencji ludności. To szczególny sposób badania opinii, postaw, wartości, norm społecznych czy aspiracji, przy pomocy wywiadów z konkretnymi ludźmi. Centralnym elementem badań sondażowych jest standaryzowany kwestionariusz.

Sondaż nie daje pełnego obrazu, a jedynie przybliżony wynik. Stanowi jednak silny wyznacznik trendu. Stosowany jest w wielu dziedzinach, m.in.:

  • w badaniu opinii publicznej
  • w handlu do badania preferencji konsumentów
  • w okresie poprzedzającym wybory (sondaż wyborczy)

Sondaż prawidłowo przeprowadzony powinien uwzględniać różne grupy społeczne, wiekowe i zawodowe.