Menu
Doświadczenie

Doświadczenie

Odbiorcy badań

Odbiorcami naszych badań są podmioty małe i duże, z różnych części Polski. Dotąd wśród naszych zadowolonych klientów znaleźli się:

  • przedsiębiorcy, zwłaszcza z branży spożywczej, automatyki przemysłowej, farmaceutycznej
  • organizacje zrzeszające przedsiębiorców (w tym klastry)
  • instytucje otoczenia biznesu i rynku pracy
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • partie polityczne
  • organizacje pozarządowe
  • szkoły wyższe i zespoły badawcze