Badanie ewaluacyjne

Ewaluacja jest procesem oceniania programów, projektów, polityki lub innych działań firm, organizacji lub instytucji. Badanie ewaluacyjne to szczególny rodzaj badania, mający na celu zbieranie informacji na temat skuteczności i efektywności działań, które są podejmowane w celu osiągnięcia określonych celów. Celem badania ewaluacyjnego jest zrozumienie, jak działania te wpływają na osiągnięcie zamierzonych wyników lub celów oraz jakie są konsekwencje danych działań dla różnych grup docelowych.

W badaniu ewaluacyjnym stosujemy różne metody, takie jak badania ankietowe, wywiady, grupy fokusowe, analiza dokumentów i danych statystycznych. Wykonujemy badania ewaluacyjne dla różnych grup docelowych, w tym dla:

  • rządów i instytucji publicznych, w celu oceny skuteczności polityk i programów publicznych;
  • organizacji pozarządowych, w celu oceny skuteczności ich działań oraz programów;
  • przedsiębiorstw z różnych branży, które chcą zyskać informacje na temat skuteczności ich działań marketingowych, programów lojalnościowych i innych decyzji;
  • szkół i uczelni, w celu oceny skuteczności programów nauczania;
  • placówek medycznych, w celu oceny skuteczności programów leczniczych i innych działań.

Przeprowadzamy również badania ewaluacyjne dla instytucji lub organizacji działających w innych sektorach, a metodykę badan każdorazowo dostosowujemy do potrzeb naszych klientów.