Badania opinii publicznej

osoba robiąca notatki

Jesteśmy wykwalifikowanych zespołem badawczym – oferującym kompleksową realizację badań opinii publicznej. Wykorzystując nowatorskie, skuteczne metody naukowe jesteśmy w stanie odkryć potrzeby oraz zwyczaje społeczne – jednocześnie wyjaśnić prawidłowości towarzyszące życiu społecznemu. Nasza praca polega na interpretacji zbiorowego zachowania poszczególnych grup społecznych poprzez skrupulatną obserwację, tworzenie wniosków oraz teorii. Cały proces badawczy przebiega w kilku etapach:

I – zebranie niezbędnych informacji od podmiotu zlecającego badanie;

II – sformułowanie pytań, na które musimy odpowiedzieć w trakcie prowadzonego badania oraz opracowanie hipotez badawczych;

III – dobór odpowiedniej metody badawczej;

IV – identyfikacja jednostek podlegających badaniu i określenie liczby osób objętych całym procesem badawczym;

V – zebranie, porządkowanie i analiza zebranych danych;

VI – przygotowanie sprawozdania z uzyskanych wyników oraz ewentualnej strategii działania.

 

Wykonujemy sondaże, przeprowadzamy wywiady telefoniczne i bezpośrednie z badaną grupą osób, prowadzimy badania on-line. Nasze metody badawcze są zróżnicowane, a ich dobór zależy od preferencji klienta, a także profilu grupy badanej. Chętnie doradzamy przy wyborze odpowiedniego rodzaju badań, który przyniesie najlepsze efekty i przejrzyste dane.

 

Rodzaje badań społecznych

Wśród realizowanych przez nas badań społecznych wyróżniamy badania:

  • badanie opinii społecznej – badanie nastrojów, postaw i potrzeb mieszkańców gmin, diagnozy społeczne
  • konsultacje społeczne – zapewniające możliwość zapoznania się z planowanymi działaniami i wyrażenie własnych uwag przez różne podmioty i grupy społeczne;
  • zapotrzebowania na usługi i informacje – dostarczające wiarygodne i cenne informacje dotyczące aktualnych potrzeb społeczeństwa;
  • ewaluacyjne – stanowiące istotne, fundamentalne znaczenie dla poprawy i doskonalenia prowadzonych działań;
  • klimatu organizacyjnego firmy – pozwalające na uzyskanie rzetelnych informacji na temat przyczyn problemów i niepowodzeń oraz zdiagnozowanie nastrojów panujących w danej firmie.

Wykonujemy także badania polityczne w celu uzyskania bieżących preferencji wyborców, przewidywanego stopnia poparcia dla konkretnych partii lub ich kandydatów oraz podejmowania optymalnych decyzji politycznych.

Z usług naszej firmy korzystają przedsiębiorstwa, organizacje rządowe i pozarządowe, instytucje, samorządy, placówki publiczne i niepubliczne, prywatni inwestorzy – każdy, kto chce zdobyć rzetelne informacje, które pomogą zaplanować dalsze działania w zgodzie z oczekiwaniami gruby, której one dotyczą.

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą – chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i opowiemy o szczegółach naszej bogatej oferty.