Badanie rynku

dwójka ludzi przy laptopie

Zajmujemy się kompleksową realizacją badań rynkowych, których celem jest uzyskanie rzetelnych danych i informacji umożliwiających podjęcie optymalnych, korzystnych decyzji dotyczących dalszych działań marketingowych. Dzięki prowadzonym badaniom jesteśmy w stanie określić podstawowe mechanizmy rynkowe – oferujemy badanie popytu, podaży, badanie oczekiwań klientów oraz analizę działań konkurencji.

Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z istoty badań marketingowych – które są podstawą podejmowania słusznych decyzji, inwestowania bez ryzyka oraz tworzenia strategii marketingowej dostosowanej do aktualnych potrzeb i oczekiwań konsumentów. Badanie zapotrzebowania na usługi nie tylko pozwala na odkrycie potrzeb konsumentów, ale również zlokalizowanie niszy na rynku – dzięki wynikom takich badań przedsiębiorca zyskuje wiedzę, jakie produkty lub usługi warto wdrożyć.

W naszej pracy badawczej korzystamy z różnych metod – każdorazowo dobieramy je do sytuacji i rodzaju przeprowadzanego badania. Wśród wykorzystywanych przez nas metod i narzędzi znajdziesz:

 • ankiety i kwestionariusze,
 • wywiady telefoniczne,
 • rozmowy bezpośrednie,
 • obserwacje,
 • badania on-line,
 • spotkania z udziałem przedstawicieli różnych grup społecznych,
 • konsultacje indywidualne,
 • grupy focusowe.

 

Rodzaje badań rynkowych

Dzięki współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami ds. badań rynku mamy możliwość realizacji badań:

 • marki – dostarczających informacji dotyczących rozpoznawalności i wizerunku marki oraz jej pozycji na tle konkurencji;
 • produktu i opakowań – umożliwiających ocenę estetyki opakowania oraz skuteczności oddziaływania opakowań na zachowania konsumentów;
 • popytu – mających na celu ustalenie zainteresowania danym dobrem lub usługą i stanowiących istotny element strategii marketingowej, insight konsumencki (motywacje konsumentów do zakupów);
 • reklamy i mediów – przydatnych przed przystąpieniem do udziału w kampanii reklamowej lub po jej zrealizowaniu – w celu ustalenia efektywności podjętych działań reklamowych i ich ewentualnej modyfikacji;
 • segmentacyjnych – prowadzonych w celu wyodrębnienia z danej populacji kilku grup konsumentów;
 • audytowe – oceniających działanie całej organizacji lub jej wybranej części;
 • user experience – badanie zachowań użytkowników lub potencjalnych nabywców produktów i usług w celu poprawy proponowanych rozwiązań.

Przeprowadzamy także badania satysfakcji i lojalności klientów. Maja one na celu poznanie zdania klientów danej firmy na temat danego produktu, usługi, obsługi klienta lub innych zagadnień związanych z prowadzoną działalnością.

Zachęcamy do współpracy!