Diagnozy społeczne

Diagnozy społeczne służą do oceny i opisu sytuacji społecznych w danym miejscu lub regionie. Wykonuje się je w celu zrozumienia problemów społecznych i umożliwienia podjęcia działań zmierzających do ich rozwiązania. Diagnoza społeczna może obejmować różne aspekty życia społecznego, takie jak na przykład:

  • warunki mieszkaniowe,
  • problem bezrobocia,
  • dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej,
  • relacje międzyludzkie,
  • poczucie bezpieczeństwa.

Nasza firma wykonuje diagnozy społeczne dla różnego typu organizacji, samorządów i instytucji. Badania te pozwalają zrozumieć potrzeby i problemy społeczne oraz opracować skuteczne strategie ich rozwiązywania. Przeprowadzamy diagnozy z zastosowaniem różnych metod, takich jak: badania ankietowe, wywiady, grupy focusowe. Wykonanie diagnozy społecznej umożliwia przeprowadzenie konsultacji społecznych z badaną grupą, w celu wysłuchania pomysłów, opinii i potrzeb badanej społeczności.

 

Dlaczego diagnozy społeczne są tak istotne?

Diagnozy społeczne są szczególnie ważne w przypadku problemów społecznych, które wymagają interwencji ze strony rządu lub organizacji pozarządowych. Oprócz opracowywania strategii rozwiązywania badanych problemów społecznych, diagnozy społeczne mogą służyć również do monitorowania skuteczności działań podejmowanych w celu rozwiązania tych problemów. Dzięki temu możliwe jest ciągłe ulepszanie strategii i dostosowywanie ich do aktualnych potrzeb i warunków społecznych grupy badanej.

Zachęcamy do kontaktu z naszą pracownią badawczą, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące diagnostyki społecznej.