Badanie polityczne

Badanie polityczne wykonuje się w celu analizowania i interpretowania procesów politycznych i programów politycznych. Może być prowadzone za pomocą różnych metod, takich jak badania ilościowe, jakościowe lub mieszane. Podczas naszej pracy korzystamy z różnych źródeł danych, takich jak sondaże, wywiady czy dokumenty rządowe. Celem badań politycznych jest zrozumienie mechanizmów, które kształtują politykę oraz wpływają na decyzje polityczne i ich konsekwencje dla społeczeństwa.

Wykonujemy badania polityczne, które mają na celu porównywanie różnych systemów politycznych, a także badania dla:

  • partii politycznych – analizowanie struktur, programów i strategii różnych partii politycznych oraz ich wpływu na procesy polityczne;
  • instytucji – badanie funkcjonowania różnych instytucji politycznych, takich jak parlamenty, rządy czy urzędy, oraz ich wpływu na politykę i społeczeństwo.

Przeprowadzamy także badania polityczne mające na celu przeanalizowanie procesu tworzenia i wdrażania polityki publicznej, a także jej skutki dla społeczeństwa.

Zachęcamy do kontaktu z naszą pracownią badawczą – chętnie odpowiadamy na wszystkie pytania!