Metodologia

ludzie w przeszklonym pokoju biura

Wiedza z zakresu metodologii badań jest niezwykle ważna i stanowi fundamentalne znaczenie w pracy badawczej – niezależnie od tego, czy są to badania społeczne, czy też rynkowe. W naszej pracy wykorzystujemy zarówno tradycyjne metody badań -
t.j. wywiady indywidualne, grupowe, kwestionariuszowe, analizy danych zastanych, jak i nowatorskie: 

  • indywidualny wywiad pogłębiony – pozwalający na pełne zrozumienie respondenta i dotarcie do pogłębionych informacji;
  • wywiad grupowy – umożliwiający zebranie niezbędnych informacji w bardzo krótkim czasie;
  • wywiad kwestionariuszowy – o charakterze pośrednim lub bezpośrednim.